Vés al contingut

Premi taxa Tamer

Ecoparque móvil
04-04-22

L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) bonificarà econòmicament totes les famílies que han utilitzat els ecoparcs mòbils i fixos de l'àrea metropolitana de València en els últims 12 mesos i que s'hagen registrat a través de l'App de l'EMTRE per a mòbils. Este premi es veurà reflectit en el rebut de l'aigua mitjançant un descompte en l'aportació per la taxa TAMER, que pot arribar fins a un 25% en els trams més baixos de consum. Per al president de l'EMTRE i vicealcalde de València, es tracta "d'un pas històric" per a premiar les famílies implicades en la reducció i reciclatge de residus domèstics.

L'esforç que suposa separar els residus a casa i acostar-se fins a l'ecoparc per a portar tot el que no admeten els contenidors, té el seu premi econòmic directe en el rebut de l'aigua, on s'inclou la taxa TAMER. Esta taxa està destinada al tractament i valorització de residus domèstics per l'entitat metropolitana, a través de la seua xarxa de 20 ecoparcs fixos, sis mòbils, les plantes de Manises i Quart de Poblet, així com l'abocador de residus no perillosos de Dosaigües.

Tal com ha explicat el president de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus i vicealcalde de València, Sergi Campillo, "hem fet un pas històric en la gestió de residus i em sent molt satisfet. L'EMTRE vol reconéixer totes les famílies responsables i conscienciades amb la separació en origen dels residus domèstics, mitjançant un premi econòmic en el mateix rebut de l'aigua".

Com indica la resolució aprovada pel president de l'organisme, "l'abonament del premi s'efectuarà, amb caràcter general, mitjançant descompte o compensació de la quota a pagar de la TAMER en el rebut de l'aigua. Quan per qualsevol circumstància, este descompte o compensació no fora possible, de forma justificada, en el rebut de l'aigua, l'abonament es realitzarà directament en el compte corrent assenyalat a este efecte". La decisió de l'EMTRE suposa l'aplicació efectiva de l'Ordenança reguladora dels premis per al foment de l'ús dels ecoparcs, aprovada per l'EMTRE fa uns mesos.

Per a ser beneficiari d'este premi és necessari utilitzar l'aplicació mòbil de l'EMTRE. Per a registrar-se només cal tindre a mà el rebut d'aigua potable. En ell figura el número de contracte i el DNI del titular. Són les dades que s'han d'introduir en l'aplicació. L'App EMTRE serveix per a identificar-se en tots els ecoparcs fixos i mòbils de l'àrea metropolitana de València, així com altres de caràcter itinerant de municipis com els tres de l'Ajuntament de València que també s'han connectat al sistema.

Les 646 famílies beneficiades en esta primera fase són totes aquelles que han utilitzat la xarxa d'ecoparcs en els últims 12 mesos, des de l'1 d'abril de 2021 fins al 31 de març de 2022. El descompte anual en la taxa TAMER pot arribar fins al 25% en els dos trams més baixos de consum, com es pot veure més detallat a la següent taula:

 

Consum Quota Tamer %Premi Premi
0 ≤ X ≤ 50 m3 33,00 € 25% 8,25 €
50 ≤ X ≤ 65 m3 35,00 € 25% 8,75 €
65 ≤ X ≤ 90 m3 108,00 € 10% 10,80 €
90 ≤ X ≤ 195 m3 111,00 € 10% 11,10 €
195 ≤ X m3 226,00 € 5% 11,30 €

 

 

Galeria

Desactivado

Copyright 2023 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat