Vés al contingut

Residus máxims admesos

Residus màxims admesos

Tipus de residu Pes / Volum (Usuari / Dia) Pes / Volum (Usuari / Mes) Unitats (Usuari / Dia) Unitats (Usuari / Mes)

Olis i greixos vegetals

10 l

     

Olis de motor

10 l

     

Aerosols

    10  

Alumini

100 kg

     

Aparells electrodomèstics

 

  4  

Aparells informàtics

 

  4  

Bateries d'automòbil

    2 2

Bateries de telèfons, aparells elèctrics, electrònics, etc.

    5  

Cables de coure

10 kg

     

Consumibles informàtics o electrònics

 

  20  

Ferralles i metalls

100 kg      

Matalassos

 

  2 6

Cintes de vídeo

 

  20 40

DVD i CD

 

  20 40

Enderrocs

300 kg

900 kg    

Voluminosos (Mobles i estris)

100 kg

200 kg    

Tubs fluorescents i llums de mercuri

 

  10  

Fustes i podes

100 kg

     

Pneumàtics

    4 4

Paper i cartó

100 kg

     

Plaguicides

    5 5

Piles

    20  

Plàstic

50 kg      

Radiografies

    20  

Envasos de plàstic contaminats

    10 30

Envasos de metall contaminats

    10 30

Restes de pintures, tints i vernissos

    10 30

Tòners i tintes impressores

    10 30

Vidre pla

50 kg      

 

 

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat