Vés al contingut

L'EMTRE

L'Entitat

L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) és una entitat local d'utilitat pública i de caràcter supramunicipal, creada pel Govern valencià mitjançant Llei 2/2001 de l'11 de maig de creació i gestió d'àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana.

La seua competència bàsica és la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus urbans de l'Àrea Metropolitana de València, on viuen prop d'1,6 milions d'habitants. Tot això, d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació en ella previstos.

L'àmbit d'actuació de l'EMTRE està integrat pels municipis d'Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig de Santa Maria, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella.

Les activitats de servei públic que desenvolupa l'Entitat es financen fonamentalment a través de la Tamer, la taxa per prestació del servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans. La seua normativa està regulada per l'ordenança fiscal publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València el 28 d'agost de 2008. La taxa Tamer és de recepció obligatòria tant en els domicilis particulars com en les activitats econòmiques i es recapta per l'EMTRE en tots els municipis del seu àmbit d'actuació.

L'EMTRE gestiona els residus municipals procedents dels contenidors gris i marró en les seues dos plantes de tractament mecànic-biològic i valorització en Los Hornillos (Quart de Poblet) i Manises. A més, també gestiona els residus depositats en la xarxa metropolitana d'ecoparcs, així com altres residus de tipus agrari, comercial i industrial assimilables a domèstics.

La minimització dels residus que acaben en l'abocador de Dos Aguas és una de les grans prioritats de l'EMTRE per a complir amb els objectius 2030. Per això és fonamental treballar des de l'educació ambiental per a aconseguir una reducció dels residus que es generen i perquè, una vegada generats, siguen separats de manera adequada en origen.

 

Els òrgans de l'EMTRE

Assemblea

L'Assemblea és l'òrgan superior de govern de l'Entitat Metropolitana i, en el seu plenari, estaran representats tots els municipis que la integren. L'Assemblea està formada per una persona en representació de cada municipi o el seu suplent, triats tots dos pel Ple de l'Ajuntament d'entre els seus membres. Cadascun dels representants, o el seu suplent en absència del primer, ostentarà un nombre de vots ponderats que garantisca la participació de tots els municipis en la presa de decisions i una justa distribució de les càrregues entre ells.

Presidència

La Presidència de l'EMTRE és l'òrgan de govern unipersonal de l'ens i serà triada per l'Assemblea d'entre els seus membres, per majoria qualificada de dos terços en la primera volta o per majoria absoluta en la segona volta, referides totes dos majories al nombre de vots ponderats que corresponguen a cadascun dels seus membres.

Comissió de Govern

Correspon a la Comissió de Govern l'assistència a la Presidència en les funcions d'orientació, impuls i coordinació dels serveis de l'entitat metropolitana, tenint en particular les següents atribucions:

  • Proposar als òrgans de govern aquelles modificacions organitzatives i funcionals que es consideren convenients a l'efecte d'aconseguir una millor qualitat en la prestació dels serveis.
  • Informar sobre l'adquisició de béns i de drets per l'entitat metropolitana.
  • Exercir les competències que li siguen delegades per la Presidència o per l'Assemblea de l'entitat metropolitana.

Comissions informatives

Dictaminen amb caràcter previ aquells punts que posteriorment seran elevats a aprovació per la Comissió de Govern o l'Assemblea, segons el caràcter del punt.

  • Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes
  • Comissió Informativa Especial d'execució del Pla Zonal de Residus de la zona 3.
  • Comissió Informativa Especial d'estudi de la Tamer.
Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat