Vés al contingut

Concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de “cap de servei de personal” obert a altres administracions públiques.

18-06-24
Contenido destacado
Inactiu
Any
2024
Nombre de places
1
Fases
ANUNCI CONVOCATÒRIA
En virtut de la Resolució núm. 315/2024, de 6 de juny, dictada per la Presidència de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, s'ha convocat el procés per a la provisió d'un lloc de treball de “cap de servei de personal” (Grup A, Subgrup A1, Escala d'Administració General, Subescala Tècnica) mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits obert a altres administracions públiques, que es regirà per les següents bases:
ANUNCI OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'esta Resolució en el «Boletín Oficial del Estado», a través de la Seu Electrònica de la EMTRE en els tràmits creats a este efecte.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat