Vés al contingut

Facturació electrònica

En compliment de La Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (article 4 proveïdors obligats) l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) s'ha adherit a la plataforma FACE- Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

El punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l'EMTRE, serà l'habilitat en la plataforma electrònica FACe.

Es recomana informar en la factura el número d'expedient i/o número de resolució de l'adjudicació del contracte.

Les factures es pagaran per transferència bancària, les dades de la qual han de figurar en la factura. Com a garantia de seguretat per al proveïdor i per a l'Administració per a evitar possibles fraus, el titular de la factura (persona física o jurídica) emplenarà el formulari de manteniment de tercers a través de la nostra Seu Electrònica.

Alta/Manteniment de Tercers

ACCEDIR

Les factures electròniques hauran d'incloure necessàriament les següents dades:

Els codis DIR3

  • OFICINA COMPTABLE – L07460002 EMTRE
  • ÒRGAN GESTOR – L07460002 EMTRE
  • UNITAT TRAMITADORA – L07460002 EMTRE

NIF de l'organisme al qual va dirigida la factura :

  • ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS – P4600072E

Domicili:

  • PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 9 - 2ª, 46002 VALENCIA (VALENCIA) ESPAÑA

Davant qualsevol dubte, dirigir-se al departament d'intervenció de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (correu: intervencion@emtre.es).

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat