Vés al contingut

Dia del Reciclatge

Educació ambiental
Ecoparc fix en Catarroja
01-04-22

El dia mundial del reciclatge és un bon moment per a recordar la importància de reciclar en origen i mantindre, tots els dies, l'hàbit de portar a l'ecoparc els objectes que ja no ens servixen a casa i així donar-los una segona oportunitat. Tot això ha fet que la recollida selectiva de matèria orgànica, a través del popular contenidor marró, haja crescut un 59% en el primer quadrimestre de 2022, en els municipis de l'Àrea Metropolitana de València. 

A poc a poc i en molta constància arriben les bones dades. Els municipis de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) que ja tenen establit el sistema de recollida selectiva de matèria orgànica han depositat un total de 15.637 tones de biorresidus en el contenidor marró, durant el primer quadrimestre de 2022, enfront de les 9.828 tones del mateix període de 2021 o les 7.432 tones de l'any 2020. Açò suposa un increment del 59% respecte a les dades de l'any passat i un 110% si les comparem amb 2020.

La tendència de la recollida de residus orgànics de manera selectiva en l'Àrea Metropolitana de València es manté a l'alça. Cal recordar que de les poc més de 2.600 tones registrades en tot l'any 2017 es va passar a les quasi 35.000 en total en 2021. Amb esta matèria, en les plantes de l'EMTRE s'obtenen milers de tones de compost d'alta qualitat que servixen per a fertilitzar els camps de l'Horta i millorar les collites de fruites i hortalisses. D'esta manera es tanca el cicle: de la terra a la taula i de la taula a la terra.

Per al vicealcalde de València i president de l'EMTRE, Sergio Campillo, l'augment del 59% en la recollida selectiva de matèria orgànica "és un pas molt important perquè significa que cada dia reciclem i separem bé els nostres propis residus domèstics". "Hem de continuar pel camí de la separació en origen dels residus. No podem tirar-ho tot al mateix contenidor", ha afegit. 

Sergi Campillo ha volgut igualment fer valdre "la gran faena que es duu a terme des de l'entitat metropolitana per a evitar que molts residus acaben en l'abocador o abandonats en la naturalesa". El president de l'EMTRE ha fet una crida a la ciutadania perquè s'use la xarxa metropolitana d'ecoparcs (vint fixos i sis mòbils), amb la finalitat de "cuidar el nostre ambient, recuperar materials i ser més eficients econòmicament".

Impuls a l'ús del contenidor marró

La reducció i la separació en origen dels residus estan íntimament vinculades al reciclatge en els ecoparcs, dins del marc de l'economia circular. I és així com Emtreduca, el programa d'educació ambiental de l'EMTRE, ja està donant els seus fruits. Les campanyes realitzades al març, abril i maig en localitats de l'Horta com Paiporta, Quart de Poblet i Silla, en col·laboració amb els seus Ajuntaments, han influït en l'important augment de la recollida de matèria orgànica. Això ha comportat, a més, la reducció dels residus depositats en el contenidor gris.

 
A Paiporta, per exemple, és on més s'ha notat l'increment. Dels 940 quilos procedents del contenidor marró al març s'ha passat a les 77 tones a l'abril. Els residus depositats en el contenidor gris han passat en este municipi de l'Horta Sud de les 687 tones el mes de març a les 524 a l'abril. Igualment, els veïns de Quart de Poblet han passat de depositar només 86 tones de residus en el contenidor marró al febrer a les més de 351 tones d'abril. 
En estes campanyes de conscienciació mediambiental, el personal d'Emtreduca es col·loca en punts estratègics del municipi, amb un estand i al costat de personal municipal, per a informar el veïnat de la importància de la separació en el domicili de la matèria orgànica. Els educadors duen a terme diverses activitats vinculades al reciclatge, l'economia circular i aclarixen dubtes sobre l'ús dels contenidors a peu de carrer. 

Dades de la xarxa d'ecoparcs de l'EMTRE

Respecte a l'activitat diària de reciclatge en la xarxa d'ecoparcs de l'EMTRE, el residu rei continua sent l'enderroc. Més de 12.600 tones d'enderrocs van ser depositades en els primers quatre mesos de 2022, enfront de les quasi 13.500 tones del mateix període de l'any 2021. Este tipus de residu es deposita majoritàriament en els 20 ecoparcs fixos de l'entitat en l'àrea metropolitana de València, la qual cosa evita l'aparició d'abocadors irregulars. Destaca igualment l'increment del reciclatge de les populars càpsules de café. Dels 68.906 recipients rebuts en els primers quatre mesos de 2020 s'ha passat a les 144.221 càpsules en 2022. 

Les noves tendències de l'oci audiovisual també influïxen en el reciclatge. Així podem detectar que l'augment en les subscripcions de les plataformes de streaming està darrere del reciclatge, en només quatre mesos, de més de 39.000 unitats de suports audiovisuals com a CD, DVD i les llegendàries cintes de VHS. D'igual manera, els ecoparcs de l'entitat metropolitana han rebut en el primer quadrimestre del present any un total d'11.714 unitats de tòners i cartutxos de tinta per a la impressora. 
La xarxa d'ecoparcs de l'EMTRE ha rebut en el primer quadrimestre de 2022 més de 256.000 entrades de residus, enfront de les 285.206 de l'any passat i les 167.389 de 2020. Dels 20 ecoparcs fixos el que més entrades ha rebut enguany és el de Paterna (16.557), enfront de les 14.484 del de València en Vara de Quart i les 12.671 entrades de residus d'Alboraia. 

EVOLUCIO CONTENIDORS GRIS | MARRO

  Gris2020(KG) Orgánica2020(Kg) Gris2021(KG) Orgánica2021(Kg) Gris2022(KG) Orgánica2022(Kg)
Alaquas 3.051.900 - 2.882.420 - 3.113.040 5.680
Albal 1.806.400 - 1.630.060 19.780 1.588.620 9.600
Alboraia 2.490.700 - 2.415.600 - 2.669.260 56.660
Aldaia 3.216.560 - 3.303.780 - 2.344.300 648.180
Alfafar 1.447.120 214.440 1.278.740 415.380 1.336.400 387.020
Catarroja 2.877.380 - 2.921.620 49.760 3.029.440 34.360
Godella 1.565.360 22.920 1.610.600 22.580 1.976.580 44.500
Manises 3.083.860 - 3.499.460 - 3.135.380 69.160
Massanassa 1.046.580 - 1.025.160 - 994.180 42.100
Mislata 3.676.560 70.140 3.638.420 83.360 3.628.340 94.820
Paiporta 2.594.260 - 2.649.580 - 2.484.380 77.980
Paterna 7.338.960 - 7.469.840 33.660 7.227.080 51.220
Picanya 1.417.280 - 1.338.980 1.720 1.360.660 1.980
Picassent 2.467.680 12.380 2.544.160 12.420 2.412.740 12.180
Quart de Poblet 2.124.620 - 2.083.900 - 1.306.140 795.820
Rocafort 549.620 - 828.420 - 885.900 5.980
S. Antonio Benagéber 1.312.540 6.700 1.192.460 18.640 1.122.280 17.960
Sedavi 1.226.300 1.580 1.162.940 - 1.184.540 18.380
Silla 1.689.860 - 1.625.420 - 1.156.240 636.740
Tavernes Blanques 860.080 - 914.020 - 1.042.520 3.100
Torrent 9.418.420 - 9.741.480 - 9.779.580 55.380
Valencia 75.238.900 6.970.240 69.559.240 8.704.320 7.203.860 12.138.220
Xirivella 2.910.420 - 2.553.060 316.920 2.493.560 271.280
Mancom. Carraixet 1.745.060 131.320 2.601.240 149.420 2.068.500 137.540
Mancom. Horta Nord 7.985.420 2.800 8.154.320 - 8.229.260 1.160
  143.477.820 7.432.520 138.624.920 9.827.960 137.772.780 15.637.000
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

BALANÇ ECOPARCS

RESIDU 2020(GENER-ABRIL) 2021(GENER-ABRIL) 2022(GENER-ABRIL)
Enderrocs i escaioles (ks.) 7.972.431 13.489.099 12.611.642
Olis i greixos (litres) 13.720 28.760 18.766
Capsules de café (unitas) 68.906 121.000 144.221
Luminaries (u,) 19.946 37.195 33.097
Fusta (kg) 1.318.912 2.208.584 2.029.699
Metalls (kg.) 128.698 203.761 134.867
Piles alcalines(u.) 89.001 161.104 158.381
CD/DVD/cintes de video (u.) 26.392 47.871 39.207
Radiografies (u.) 12.554 20.769 14.641
Articles informatica (u.) 19.260 35.721 28.686
Toners i cartutxos tinta (u) 6.473 12.852 11.714
Microones (u.) 1.007 1.830 1.540
Televisors (u.) 2.416 4.001 3.334
Teléfons mobils (u.) 3.047 5.140 3.817
Carregadors (u) 4.009 7.877 6.143

 

Sobre l'EMTRE

L'EMTRE és una entitat pública local de caràcter supramunicipal que s'encarrega del tractament i valorització dels residus generats en els 45 municipis de l'Àrea Metropolitana de València. En 2021, les plantes de tractament de residus i compostatge de l'EMTRE a Manises i Quart de Poblet van valorar un total de 552.220 tones de residus, procedents dels contenidors d'orgànica (marró) i de resta (grisa) de l'Àrea Metropolitana de València. Gràcies a això s'han produït 3.906 tones de compostos d'alta qualitat per a enriquir els camps de cultiu i completar el cicle de l'economia circular.
 

Galeria

Desactivado

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat