Vés al contingut

L’EMTRE trau a licitació el servici d’educació ambiental de l’entitat per als pròxims quatre anys

L’EMTRE trau a licitació el servici d’educació ambiental de l’entitat per als pròxims quatre anys

Educació ambiental
Imatge vista escolar a planta
30-07-21

Inclou la contractació de huit educadors ambientals, un coordinador i un administratiu.

L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha tret a licitació el servici d'Educació Ambiental que desenvoluparà una àmplia oferta d'activitats a l'àrea metropolitana de València pensades per a tota classe de públics, amb propostes i formats adaptats a cada necessitat. El Pla d'Educació Ambiental de l'EMTRE va ser presentat als ajuntaments al mes de gener i ara comença el període perquè les empreses interessades a executar-lo presenten les seues ofertes. Els plecs tècnic i administratiu es poden consultar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El pressupost màxim de licitació és de 338.459,21 euros anuals, sense IVA. La durada inicial del contracte és de dos anys, amb una possible pròrroga de dos anys més, amb un valor total màxim estimat de 1.353.836,84 euros, sense IVA, per als quatre anys.


Les empreses licitadores hauran de comptar amb un equip mínim de 10 persones, una de les quals serà l'encarregada de la coordinació. S'ocuparà de la direcció del projecte d'Educació Ambiental i de la conceptualització de les activitats. Haurà de tindre una formació universitària a nivell  de grau en ciències ambientals, educació o similars i almenys cinc anys d'experiència en la direcció de projectes relacionats amb l'educació ambiental i la sostenibilitat. Comptarà amb huit educadors ambientals, un dels quals serà l'educador ambiental sènior que supervisarà el desenvolupament de les activitats i donarà suport al coordinador. L'educador ambiental sènior haurà de ser titulat en educació, pedagogia o similars i acreditar almenys dos anys d'experiència en projectes d'educació ambiental. Els altres 7 educadors ambientals, que s'encarregaran de dinamitzar les activitats, hauran de ser tècnics superiors en Educació i Control Ambiental. A més, hi haurà una persona encarregada del treball administratiu que haurà de tindre la titulació de formació professional de segon grau o similar. Tot el personal ha d'acreditar, com a mínim, el nivell C1 en coneixements del valencià.


Per al president de l'EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, "este és un dels contractes més importants de l'Entitat, especialment per als municipis mitjans i menuts que no disposen de recursos per a dedicar a l'educació ambiental i per això és molt important que l'EMTRE els ajude." Segons Campillo, "ara comença el període de licitació d'un contracte que premia també alguns aspectes ambientals i d'organització del servei. Quan s'acabe la licitació, el personal tècnic de l'Entitat avaluarà les ofertes i esperem que abans que finalitze l'any ja podrem comptar amb l'empresa que realitzarà el programa d'educació ambiental més ambiciós que ha fet l'EMTRE des de la seua existència."


Criteris d'adjudicació


Les empreses licitadores han de presentar, abans del 3 setembre, les seues ofertes econòmiques i una memòria justificativa i explicativa dels treballs que es realitzaran d'acord amb el plec de prescripcions tècniques. També s'haurà d'incloure una proposta estètica per a les instal·lacions i d'implementació dels recursos materials i didàctics. Quant als criteris econòmics, la millor oferta rebrà 45 punts sobre un total de 100 i la resta d'ofertes es valoraran proporcionalment per mitjà d'una fórmula matemàtica.


També es tindran en compte altres criteris com ara les mesures de conciliació laboral i familiar del personal contractat, els cursos de prevenció i salut laboral i els coneixements d'anglés per part del coordinador i els educadors, amb un màxim total de 12,5 punts.


El criteris subjectius podran sumar fins a 40 punts. Es valorarà l'oferta tècnica tenint en compte, sobretot, la descripció de les accions previstes en el contracte i el seu desenvolupament, així com els exemples de les activitats. També comptaran la proposta estètica, la descripció de l'estructura organitzativa, el sistema d'avaluació i seguiment del contracte i les propostes de millora contínua de la qualitat en la prestació del servici d'Educació Ambiental.


Altres criteris de millora del contracte, com la inclusió d'un equip d'educadors extra com a reforç i per a resoldre incidències o la proposta de recursos didàctics i d'activitats addicionals als inclosos en el Pla d'Educació Ambiental de l'EMTRE, podran totalitzar fins a 2,5 punts.


Complementar el treball dels ajuntaments


Les accions educatives no s’interferiran amb les que estan desenvolupant alguns ajuntaments de l’àrea metropolitana. Ben al contrari, el pla de l’EMTRE està pensat per a donar suport als municipis, especialment als més menuts, perquè disposen d'un veritable programa d'educació ambiental. L'EMTRE es coordinarà amb cada una de les corporacions municipals per a definir les actuacions que calguen en cada cas i, d’esta manera, complementarà les que ja s’estan portant a terme.


L’oferta educativa del pla pretén que la ciutadania siga capaç de prendre decisions i d’adoptar mesures responsables en favor del medi ambient, el reciclatge i l’economia sostenible. També vol connectar amb públics molt diversos per mitjà de les propostes de proximitat vinculades a l’Horta, per  tal de d’afavorir el coneixement del medi i el sentiment de pertinença a un territori.


Una bona part de les activitats del Pla d’Educació Ambiental estan adreçades al públic escolar per ser el motor principal del canvi i el que més podrà incidir en la transformació futura cap a una societat més sostenible. Les propostes aplicaran metodologies adaptades als diferents cicles educatius i inclouran activitats dins i fora de l’aula, visites a les plantes de tractament de l’EMTRE o tallers educatius als ecoparcs fixos i mòbils de l’Entitat.


Però també s’han previst activitats per sensibilitzar la ciutadania i el sector comercial i empresarial amb propostes que ajuden a connectar amb el teixit social de l'àrea metropolitana. Aniran adreçades tota classe de col·lectius i associacions, com ara les comissions falleres, els comerciants i productors agrícoles, el sector de l’alimentació o el personal dels ajuntaments i les administracions públiques.
 

Desactivado

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat