Vés al contingut

Les plantes de tractament de l’EMTRE van recuperar més de 108.000 tones de materials per a reciclar durant el 2020

EMTRE
Reciclatge
Residus
26-02-21

És prop del 20% del total de residus urbans arreplegats.

Les plantes de tractament i valorització de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) situades a Quart de Poblet i Manises han aconseguit recuperar, durant l’any 2020, un total de 108.655,38 tones de diversos materials procedents dels residus depositats als contenidors gris i marró. És un 19,5% de les 557.102,16 tones de residus urbans que es van arreplegar l’any passat a les poblacions de l’àrea metropolitana de València. Gràcies a este procés de recuperació, una bona part dels materials que no s’han separat de forma adequada en origen poden ser reciclats i es fa un pas més cap a un model d’economia circular, evitant així el seu dipòsit a l’abocador de Dos Aigües.

La major part dels residus urbans que arriben a les plantes de tractament de l’EMTRE procedixen del contenidor gris on es deposita l’anomenada fracció resta. És la bossa de fem domèstica on van a parar tots els residus que no tenen un contenidor específic com el blau per a paper i cartó, el verd per als envasos de vidre o el groc per als envasos lleugers. Només una mínima una part prové del contenidor marró, el destinat a la matèria orgànica. En concret, al 2020 es van arreplegar a l’àrea metropolitana de València 26.968,24 tones de residus orgànics separats de forma selectiva, un 4,84% del total. Una quantitat que s’espera incrementar considerablement a partir d’enguany ja que són molts els municipis que, durant els últims mesos, han implantat o estan en procés d’implantar la recollida de fem orgànic al contenidor marró. Amb esta matèria orgànica arreplegada de manera selectiva, a les plantes de tractament i valorització de l’EMTRE s’han obtingut 3.426,94 tones de compost d’alta qualitat que han servit per a fertilitzar els camps de l’Horta i millorar les collites de fruites i hortalisses. D’esta manera s’ha tancat el cicle: de la terra a la taula i de la taula a la terra.


Per al president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, este treball de recuperació “és un exemple de les possibilitats de l’economia circular a la nostra àrea metropolitana així com de cura del medi ambient. Si aconseguim que la major part dels residus orgànics es reciclen correctament, el compost generat amb estos residus es pot usar a la mateixa àrea metropolitana per fer créixer les nostres fruites i hortalisses, que acabaran també en la nostra taula.”


Materials recuperats


La major part dels materials recuperats a partir del contenidor de resta (el gris) per al reciclatge a les plantes de l’EMTRE són residus orgànics que s’han abocat a la bossa de fem mesclats amb altres deixalles. Gràcies a una sèrie de processos, s’aconseguix separar-los i se’ls sotmet a un procés de tractament biològic similar al del compostatge. El material resultant s’anomena bioestabilitzat, i es diferencia del compost obtingut a partir dels residus orgànics arreplegats de manera selectiva en què la seua qualitat és menor. La separació a les plantes de tractament, a pesar dels avanços de la tecnologia, no és tan eficient com la separació en origen i això repercutix en la qualitat del resultat. Al 2020 es van obtindre vora 69.000 tones de material bioestabilitzat, que també es pot utilitzar per a millorar terrenys agrícoles, en projectes restauració de sòls degradats per obres públiques o activitats extractives, clausura d’abocadors o regeneració de talussos.


A les plantes de l’EMTRE també es recuperen materials que s’haurien d’haver depositat en els contenidors adequats i que han anat a parar a la bossa de fem de resta. Així, durant el 2020 s’han separat, entre altres residus, 10.865 tones de plàstics, 9.549 tones de metalls, 9.058 tones de paper i cartó, 5.704 tones de vidre i més de 1.400 tones d’envasos de bric. En total, més de 108.000 tones de materials que, d’una altra manera, no s’haurien reciclat de forma adequada.


“Malgrat estes xifres continuem remarcant que allò adequat és la separació en origen i el dipòsit d’estos residus al seu contenidor correcte de reciclatge. La separació en planta, tot i que s’ha augmentat en eficiència, sempre serà molt menys eficient que la separació en origen”, ha argumentat el president de l’EMTRE.


A pesar d’este esforç de separació de materials en planta, la quantitat de rebuig encara és molt alta. L’any passat, més de 377.000 tones de residus, un 60,59%, no es van poder recuperar i van anar a parar a l’abocador. L’objectiu de l’EMTRE és reduir al mínim estes xifres. Un dels instruments és la implementació del Pla d’Educació Ambiental a través del qual vol involucrar la ciutadania en la necessitat d’avançar cap l’objectiu de l’economia circular per mitjà de la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus, pla que eixirà molt prompte a licitació per a la seua execució per als pròxims 4 anys.
 

Desactivado

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat