Vés al contingut

L’EMTRE edita una guia per a ajudar als ajuntaments en l’establiment de l’arreplega selectiva de la matèria orgànica al contenidor marró

Orgànica
Imatge contenidor orgànica
30-10-20

La publicació es distribuirà entre tots els ajuntaments de l’àrea metropolitana per a implantar la recollida dels bioresidus.

Les corporacions locals han de tindre implantada, abans del 31 de desembre, l’arreplega per separat del 25 per cent del bioresidus que es generen al seu terme municipal. L’objectiu per al 2022 és arribar al 50 per cent. Per a complir amb el que estableix la normativa vigent i col·laborar amb les entitats locals i els ajuntaments en l’exercici de les seues obligacions, l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha editat una guia com a ferramenta de suport que facilite este treball. 

Per al president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, “des de l’entitat metropolitana volem ajudar a tots els municipis integrants a que tinguen tota la informació necessària per implementar l’arreplega de matèria orgànica, sobretot a les entitats locals més menudes que poden tindre més problemes a l’hora d’afrontar un procés tan complex als seus carrers.”


L’arreplega selectiva dels bioresidus, generalment feta a través del contenidor marró però amb possibilitat d’implementar altres sistemes com el porta a porta, se suma d’esta manera a la d’altres residus com els envasos lleugers, el vidre, i el paper i cartró. La guia, a més de facilitar a les autoritats locals que complisquen les obligacions que s’estableixen a la normativa autonòmica vigent, també ha de servir de model de planificació per a redactar els plans locals de residus. A més, proposa una campanya de comunicació que acompanye la implantació de l’arreplega selectiva dels residus orgànics.

Contribució a l’economia circular


Els bioresidus són la part més important dels residus municipals. En el cas dels municipis de l’EMTRE, representen de mitjana el 28 per cent de les deixalles que s’aboquen al contenidor gris. La major part correspon a matèria orgànica procedent de restes de la preparació o manipulació del menjar, aliments en mal estat o excedents alimentaris que no s’han consumit o comercialitzat, una volta separats de l’envàs o l’embalatge. També hi ha residus vegetals de mida menuda procedents dels treballs de jardineria i poda privats.


La resta de deixalles que s’aboquen al contenidor gris està formada per cartró i paper, vidre, fusta, metalls, tèxtil i altres elements que no s’han separat en origen. Això obliga a realitzar els treballs de separació en les plantes de tractament de l’EMTRE a Manises i Quart de Poblet per tal de discriminar la matèria orgànica a partir de la qual obtindre un compost de qualitat que es puga utilitzar en l’agricultura.


L’arreplega selectiva en origen a través del contenidor marró o d’altres sistemes fa possible que una bona part d’esta matèria orgànica siga aprofitada directament i reduïx considerablement el volum de residus que s’han de processar per tal de separar els elements inorgànics. De fet, gràcies a l’arreplega dels últims anys de matèria orgànica a través del contenidor marró l’EMTRE ha pogut vendre recentment més de 3.000 tones de compost generat a un llaurador de l’Horta que l’ha usat per als seus camps, tancant el cercle d’aprofitament a escala local. “Esta és la idea, reciclar tota la matèria orgànica per a que els llauradors del nostre voltant puguen usar el compost resultant per produir aliments que acabaran als plats del veïnat de la mateixa àrea metropolitana”, ha declarat Campillo. 


La separació en origen dels bioresidus és el primer pas per a valoritzar este recurs i tancar el cicle de la matèrica orgànica, contribuint d’esta manera a l’economia circular. Al voltant del 10 per cent dels fertilitzants minerals que fan falta en l’agricultura es poden substituir per compost. Això contribuiria a la conservació de recursos no renovables com el fosfat i a disminuir les filtracions de nitrats a les aigües.

L’arreplega selectiva, pas a pas


La guia de l’EMTRE proporciona una informació molt detallada sobre els diferents models de contenidors de matèria orgànica que es poden instal·lar a la via pública, així com recomanacions per a optimitzar el servici d’arreplega d’estos residus. La utilització de bosses compostables per al depòsit dels bioresidus en el contenidor marró garantirà una producció de compost de més qualitat. Ara mateix, les plantes de tractament i valorització de l’EMTRE disposen d’un sistema de separació de les bosses de plàstic, però xicotetes fraccions d’este material passen al compost i això n’afecta la qualitat i aptitud per a utilitzar-lo en l’agricultura. És per això que s’ha de tendir cap a la utilització de bosses de material compostable. Perquè això siga possible, fa falta un treball important de sensibilització ciutadana prèvia. L’ús de bosses compostables també es pot establir de manera obligatòria a través de les ordenances municipals o del pla local de residus de cada municipi.


La implantació de l’arreplega selectiva dels residus orgànics contribuïx a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides al setembre del 2015. Per a aconseguir la màxima difusió, la guia de l’EMTRE està llicenciada sota la llicència Creative Commons, que permet compartir-la i adaptar-la citant-ne la font sempre que siga per a finalitats no comercials.


Desactivado

Copyright 2023 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat